COMPEK MEDICAL SERVICES, s.r.o.
 
Novinky

Nové váhy KERN

Rozšířili jsme produktové portfolio o nové osobní váhy KERN.

Naše firma se zúčastní jako hlavní partner tiskové konference při příležitosti Světového dne hypertenze, pořádané Českou společností pro hypertenzi ve spolupráci se Světovou ligou proti hypertenzi.

 

Rozšířili jsme pro Vás nabídku lékařských digitálních vah.

Rozšířili jsme nabídku lékařských vah s BMI.

 

 

Do naší nabídky osobních vah s tělní analýzou jsme uvedli nový model Tanita BC-545N se segmentální analýzou.

Úvodní stránka » Slovník » Funkce vah

Funkce vah

Funkce TARE
Využívá se v případě, že dodatečná hmotnost (např. dětské plíny, křeslo) nemají být zahrnuty do výsledné hmotnosti. Nejdříve se zváží dodatečná hmotnost, pak je displej vynulován.

Funkce pre-TARE
Při její aktivaci je uložená hmotnost automaticky odečtena z aktuální naměřené hmotnosti.

Funkce BMIF - množství vypitého mléka
Funkce umožní zjistit množství vypitého mléka kojence z naměřené hmotnosti před a po kojení.

Funkce Matka/dítě
Funkce umožní vážení dítěte v náručí matky, hmotnost dospělé osoby je odečtena od naměřené hmotnosti dospělého i s dítětem.

Funkce HOLD, auto-HOLD
Po stisknutí tlačítka HOLD je naměřená hmotnost uložena do paměti a zůstává na displeji. Při aktivaci funkce auto-HOLD je funkce HOLD spuštěna automaticky, jakmile je hmotnost stabilizována.

Funkce BMI
Stisknutím tlačítka se zobrazí vypočtená hodnota BMI (index tělesné hmotnosti, který stanovuje vzájemný poměr mezi tělesnou hmotností a výškou).

Funkce BFR
tato funkce porovnává procenta tuku pacienta s ideální hodnotou

Funkce CLEAR, auto-CLEAR
Tato funkce vymaže starší naměřené hodnoty, může být aktivována manuálně nebo automaticky stisknutím tlačítka Auto-CLEAR.

Funkce limitní hodnoty
Pro efektivní monitoring může být zadána limitní hodnota a při jejím překročení se ozve alarm.

Přepínání měřícího rozsahu
Možnost manuálního nebo automatického přepínání z nižšího měřícího rozsahu s přesnějším rozlišením do druhého rozsahu s maximálním zatížením.

Funkce tlumení pohybu
Funkce umožňuje získat přesné výsledky i při narušení procesu měření, např. pohybem pacienta.

Funkce RESET
Znovuobnovení nastavení z výroby.

Funkce SEND
Stisknutím tlačítka se bezdrátově přenesou naměřené hodnoty do PC.

Funkce PRINT, Auto-PRINT
Stisknutím tlačítka se bezdrátově přenesou naměřené hodnoty na tiskárnu.

Funkce RECALL
Stiskem tlačítka lze zobrazit předchozí naměřené hodnoty (poslední vážení).