COMPEK MEDICAL SERVICES, s.r.o.
 
Novinky

Nové váhy KERN

Rozšířili jsme produktové portfolio o nové osobní váhy KERN.

Naše firma se zúčastní jako hlavní partner tiskové konference při příležitosti Světového dne hypertenze, pořádané Českou společností pro hypertenzi ve spolupráci se Světovou ligou proti hypertenzi.

 

Rozšířili jsme pro Vás nabídku lékařských digitálních vah.

Rozšířili jsme nabídku lékařských vah s BMI.

 

 

Do naší nabídky osobních vah s tělní analýzou jsme uvedli nový model Tanita BC-545N se segmentální analýzou.

Úvodní stránka » Obchodní podmínky » Reklamační řád

Reklamační řád

Reklamační řád vychází z předpisů § 1914 až 1925, § 2099 až 2117 a § 2161 až 2174 občanského zákoníku.
Reklamaci lze provést pouze v případě, že je zboží v záruční době. Délka záruční doby je udána u každého zboží v katalogu.
 
Pokud dojde k poruše zboží v záruční době kontaktujte nás prosím v sídle společnosti:

COMPEK MEDICAL SERVICES, s.r.o.
Dlouhá 615, 506 01 Jičín
tel.: +420 493 524 534
mobil: +420 605 281 433
IČ: 49287885
DIČ: CZ49287885

email: lekarske-vahy@compek.cz
http: www.lekarske-vahy.cz; www.compek.cz


Pro rychlejší vyřízení Vaší reklamace si prosím připravte (nebo nám zašlete) následující údaje:
 
• Jméno a příjmení a kontakt na Vás
• Číslo objednávky ID (přišlo Vám v potvrzení o objednávce) nebo číslo dodacího listu/faktury, které   jste obdrželi spolu se zbožím
• Druh zboží k reklamaci
• Specifikujte prosím druh závady zboží
     
Reklamace vyřizujeme v zákonné lhůtě 30-ti dnů.
 
 
Záruční podmínky

1. Pro udaný přístroj platí 1, 2 letá (3 letá) záruční doba od data prodeje. Datum prodeje se musí doložit buď od prodejce vyplněným Záručním listem nebo fakturou.
2. V rámci záruční doby budou zdarma odstraněny závady vzniklé následkem chyb materiálu nebo výrobního procesu.
3. Záruka se nevztahuje na vady výrobků nebo jiné vady, které byly způsobeny neodbornou montáží či jiným neodborným uvedením do provozu, neodborným nebo nešetrným zacházením, použitím výrobku v rozporu s jeho účelem nebo návodem k obsluze, mechanickým poškozením živelnými pohromami (např. úder blesku, povodeň, požár) nebo působením jiných nestandardních jevů (např. přepětí v rozvodné
síti). Záruka se dále nevztahuje na závady vzniklé během transportu od výrobce k prodejci nebo spotřebiteli nebo při zaslání na servis a dále na náhradní díly, které podléhají běžnému opotřebení (manžety, balónky, gumové díly, síťový kabel atd.). Prodávající si vyhrazuje právo neuznat reklamaci v případě, že výrobce či jím pověřený
odborný servis prokáže, že kupující neoprávněně do výrobku zasáhl po odstranění pečeti výrobce.
4. V případě neoprávněné a zamítnuté reklamace - např. při zjištění závady přístroje způsobené nedostatečně nabitými bateriemi - budou zákazníkovi vyúčtovány náklady spojené s touto neoprávněnou reklamací, které vznikly prodejci - tj. čas věnovaný detekci problému a poštovné zpět k zákazníkovi.
5. Servis v záruční době neprodlužuje tuto záruční dobu, a to jak pro celý přístroj, tak pro jeho jednotlivé vyměněné díly.
6. Odpovědnost za přímé nebo nepřímé následné škody způsobené používáním přístroje se vylučuje, pokud je závada na přístroji uznána jako závada v záruční době.
7. Ztracený Záruční list se nenahrazuje. Neoprávněně změněný Záruční list je neplatný.
8. V případě servisní opravy v záruční době zašlete přístroj pečlivě zabalený, se zaplaceným poštovným a s jasnou identifikací odesílatele a popisem závady Vašemu dodavateli.
 
 
Tento reklamační řád je platný od 1.1. 2014.